Rätt till ro!

– Det där med autism. Jag vet inte, men det har liksom blivit mode i att sätta den diagnosen.

Det är något jag får höra allt för ofta och som gör mig ledsen. Naturligtvis förekommer det att personer blir feldiagnostiserade. Men det är inte speciellt vanligt och förekommer sannolikt oavsett vilken diagnos som ska ställas. När det gäller autism är det mest allvarliga när en person som har autism inte får diagnos och därmed det stöd, anpassning och förståelse som behövs för att klara av att hantera sitt liv.

Man måste veta vad diagnosen autism innebär för att kunna hitta rätt strategier och stöd. Att leva med autism är mycket stressande, både om man har diagnosen själv eller lever i ett nära förhållande med någon som har.

Man kan förenklat uttrycka det som att ”mycket som är självklart och som de flesta inte skänker en tanke, är svårt för en person med autism”.

Att ha rast, semester eller lov är för många personer med autism den mest stressande tiden.

Nu är det snart jul och de flesta tycker det ska bli härligt med ett avbrott från vardagen, att få extra ledigt. För oss, ”autism-familjer” är det precis tvärtom. Vardagen med invanda rutiner bryts. Juldekorationer ställs inte på samma plats som förra året, människor man inte brukar träffa ska träffas, man förväntas bli glad för saker som packas in i paket och som man inte vet vad det är. Det är svårt att förstå sammanhang och varför olika saker sker. Lukter och mat är annorlunda mot

vad det brukar vara. Personen med autism blir extra stressad och ängslig. Vi runt omkring försöker vara steget före, förutse vad som kan upplevas som svårt. Förbereda, genom att berätta vad som sannolikt kommer att hända, förklara för släktingar och vänner, som inte förstår varför vi agerar som vi gör.

Här är en länk till en film ”Paul fyller fem år” från webb-utbildningen ”Digital utbildning för föräldrar till barn med autism” som ger ett exempel på hur ett kalas kan förberedas och gå till.

Det är av erfarenhet av detta som vi i Antons Hus vill förverkliga vår dröm – ett rekreationshus #Antons Hus – som ska kunna ge personer som normalt inte har tillgång till vila och stressfrihet möjlighet att bli inkluderade i avkopplingens sköna konst. Vi vill ge personer med autism och deras anhöriga rätt till ro!

Därför startar skylt-kampanjen #Antons Hus. Huset finns inte ännu. Pengarna vi samlar in ska användas till att skaffa ett Antons Hus.

Jag har en stark tro att vi är många som ser behovet och vill bli #återhämtningsaktivister genom att sprida kampanjen och Swisha 10 kr – 100 kr eller 1000 kr till 1234 727 103

(Har du inte Swish så finns Bankgiro 618-1408)

Du kan naturligtvis bidra med vad du kan och har lust till. Behovet är stort. Antons Hus kommer att hjälpa många personer som annars aldrig har någon möjlighet till återhämtning. Jag är starkt övertygad om att vi tillsammans … alla bäckar små … kommer kunna få ihop tillräckligt så att vi kan köpa ett hus och anpassa det både med praktisk autismkunskap och med sinnesanpassningar, så att även personer med autism får sin rätt till ro.

Vi som är initiativtagare till Antons hus har alla gedigen autismkunskap och från olika perspektiv, som egen diagnos, förälder, pedagogisk, medicinsk och vetenskaplig. Vi vet också att det krävs mycket olika kunskap och erfarenhet så förutom våra egna så har vi många otroligt duktiga rådgivare som hjälper till att säkerställa att Antons Hus blir vad vi drömmer om.

Vad vi saknar är medel – där hoppas jag på din hjälp.

Vill du veta mer om autism så kommer lite tips på gratis webb-utbildningar och bra hemsidor:

autism.se

autismforum.se

1177.se/autism

e-autism.se (utbildning)

http://www.skane.se/habilitering (klicka på fliken ”Utbildning” och Digital utbildning för föräldrar till barn med autism)

 

Hälsningar

//Lotta – Styrelseordförande i Antons Hus