Trots tystnad händer det mycket

Det har varit tyst från oss på sociala medier, men det har hänt en hel del med Antons Hus.

Under maj var det Antons Hus första föreningsstämma och styrelsen valdes om.

Lotta Lagerholm, ordförande, Helena Magnusson, vice ordförande och Josef Hjertzell kassör. Ingrid Runesson är revisor och Margareta Nordahl vice revisor. Vi är fortfarande i uppstart, men har tack vare mångas generositet kommit en bit på väg.

Tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne kommer vi att genomföra ett två-årigt projekt ”Återhämtning och hälsa – för personer med autism och deras anhöriga. Region Skåne har gett bifall för första året så vi är i full gång. 

Projektet är uppdelat i tre delar:

  • Skaffa ökad kunskap om vad som behövs för att personer med autism ska få möjlighet till återhämtning.
  • Kartlägga vad som i dagsläget erbjuds i Skåne.
  • Sprida kunskap om vilken hälsoeffekt återhämtning har utifrån autismperspektiv.

För tillfället håller vi på att skapa ett kontaktnät med ansvariga för rekreation och fritid för personer med autism och deras anhöriga i Skånes 33 kommuner. Vi sätter också ihop ett frågeformulär om vad som erbjudits/erbjuds och hur responsen varit.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras bland annat här.

Under slutet av andra året av projektet dvs våren 2020 kommer vi arrangera en konferens om hur återhämtning påverkar både psykisk- och kroppslig- hälsa utifrån ett autismperspektiv. Reservera Världsautismdagen 2 april 2020.

Dessutom har vi skickat in vår ansökan till Allmänna Arvsfonden om att ta fram en modell hur man arbetar med autistiska personer som har flera tilläggsdiagnoser, som begränsad kommunikation och intellektuell funktionshinder. Modellens syfte är att ta tillvara allas potential och ge möjligheter för autistiska personer att bidra med sina unika kunskaper. Det är viktigt att både vara behövd och känna sig behövd. Det är meningen att personer som arbetar med Antons Hus ska utgå från denna modell. 

Håll alla tummar och tår att Allmänna Arvsfonden är välvilliga till vår ansökan. Förhoppningsvis får vi besked i årskiftet 2018/2019.

Läs mer om tankarna kring Anton Hus: http://www.antonshus.se/prototyp/ 

/Lotta Lagerholm

2 svar på ”Trots tystnad händer det mycket”

  1. Tyvärr har vi nyligen fått avslag från Arvsfonden. Motiveringen var ”Skälen angavs till Offentlig huvudmans ansvar och För stor osäkerhet kring projektets överlevnad.”

    Vi ger inte upp, utan tänker andra lösningar.
    Dina tips och råd behövs alltid och vi tar tacksamt emot dem. Är du intresserad av att vara delaktig på något sätt, så hör gärna av dig till lotta@antonshus.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *