Ett nyårslöfte – fler blogginlägg

God fortsättning – 2019 kommer att bli ett kreativt och arbetsfyllt år!

Uppdatering på vad som händer kring Antons Hus

Tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne genomför Antons Hus det två-åriga projektet ”Återhämtning och hälsa – för personer med autism och deras anhöriga”. Det är ett projekt finansierat av Region Skåne. Syftet med projektet är att dels få ökad kunskap om vad som behövs för att personer med autismdiagnos och deras anhöriga ska få möjlighet till återhämtning, dels att få kunskap om vilka möjligheter till återhämtning som i dagsläget finns i Skåne för nämnda grupp, och dels sprida kunskap om återhämtning och hälsa i samband med autism.

Under januari 2019 kommer en sammanställning av vilka möjligheter till återhämtning det i dagsläget finns för målgruppen. Skånes kommuner samt Vuxen samt Barn- och ungdoms habiliteringarna i Skånes svar kommer att redovisas på hemsidorna; www.antonshus.se och www.autism.se/skane

Nästa steg är att fråga Autism- och Aspergerföreningen Skånes medlemmar vad de tycker är bra och vad de saknar när det gäller möjlighet till återhämtning.

Drygt en fjärdedel av projektet är genomfört, vilket bland annat innebär planering av en kommande konferens ”Autism – hälsa och återhämtning” som planeras hållas i april 2020.

Är du mer intresserad av projektet mejla lotta@antonshus.se

Dina tips och råd behövs alltid och vi tar tacksamt emot dem. Är du intresserad av att vara delaktig på något sätt, så hör gärna av dig till oss.

Ha det bra,

/Lotta Lagerholm, ordförande i Antons Hus ek.för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *