Svar från Skånes kommuner i Återhämtning och hälsa

Projekt Återhämtning och hälsa – sammanställning på utbud

Kommuner i Skåne

Autism- och Aspergerföreningen Skåne och Antons Hus ek.förening genomför tillsammans projektet ”Återhämtning och hälsa – för personer med autism och deras anhöriga”. Projektet är finansierat av Region Skåne.

Ett av syftena med projektet är att ta reda på vilka och vilken form av vila/återhämtning som Skånes kommuner erbjuder personer med autism och deras anhöriga.

Alla kommuner har hanterats lika oavsett folkmängd. Naturligtvis har Perstorp med 7 335 invånare andra förutsättningar än Malmö med 333 633 invånare (källa; Statistiska centralbyrån), men det är ingen jämförelse mellan kommuner utan syftet är att få vetskap om autismkunskap/anpassning och ta del av varandras goda exempel. Frågorna mejlades till både politiker och tjänstemän som verkar inom vård och omsorg i Skånes 33 kommuner. Av Skånes kommuner har tre kommuner (Kristianstad, Perstorp och Skurup) inte svarat alls, medan sex kommuner har bekräftat att de fått mejlen och kommer att svara så fort som möjligt, vilket ännu inte skett. (Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona och Svalöv)

Glädjande är att 24 kommuner har svarat och deras svar sammanfattas nedan.

Frågor som ställdes:

Vilket utbud för möjlighet till återhämtning/semester/vila finns i kommunen riktad till personer med autism?

Vilket utbud för möjlighet till återhämtning/semester/vila finns i kommunen riktad till anhöriga till personer med autism?

Vilken efterfråga finns, och från vilken grupp (egen autismdiagnos, anhöriga, boenden …)?

På vilket sätt är utbudet autismanpassat?

Av de 24 kommunerna som svarat, har 13 skrivit att de följer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, men inte på vilket sätt det är autismanpassat eller ger återhämtning och vila till gruppen. I LSS-lagen står bland annat (källa; 1177.se) att man ska kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. I Hässleholm har man aktiva idrottsföreningar och i Örkelljunga har man en speciell fritidskatalog för personer med funktionsnedsättning.

De 11 andra kommunerna följer sannolikt också LSS, men har inga, eller känner inte till, riktade insatser till personer med autism.

Exempel på LSS insats, som flertalet kommuner nämner som möjlighet till återhämtning och vila för både brukare och anhöriga, är korttidsvistelse. Sju kommuner erbjuder läger, och det är ofta via Kasper Kollo.

I Lund, Osby, Åstorp och Ängelholm nämner man att kommunen tillsammans med brukare planerar semester.

Det finns ett vilo/sinnesrum i Åstorp som är anpassat för personer med autism.

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående med till exempel funktionsnedsättning, ska kommuner erbjuda, enligt Socialtjänstlagen – SoL (källa; 1177.se). Det kan vara avlösning, hjälp en del av dygnet, samtal och stödgrupper.

Bromölla, Lomma, Sjöbo och Östra Göinge svarade att de inte har eller vet om något utbud som är riktad till anhöriga till personer med autism.

I Bjuv, Båstad, Höganäs, Malmö, Trelleborg med flera har man anhörigkonsulent/ombud/stödjare som ger rådgivning och information både individuellt och i gruppsamtal. Simrishamn har ett anhörigcenter med särskild vilstol i avskild miljö samt erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och föreläsningar, man har startat upp flera anhöriggrupper med särskild inriktning på anhöriga till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ängelholm arrangerar anhörigträffar med teman som ”Autism ur ett anhörigperspektiv” och guidad meditation. Tomelilla erbjuder anhöriga subventionerad friskvård som spa-bad, massage och fotbehandling.

11 kommuner (av 24) vet inte eller känner inte till att det finns någon efterfråga om möjlighet till vila och återhämtning från gruppen personer med autism och deras anhöriga.

Bromölla har efterfråga av insatserna avlösarservice, korttidsvistelse och lägervistelse både för enskilda och för anhöriga. Hörby har en ökande efterfråga medan Bjuv har en låg.

Kävlinge ville starta upp ett lokalt förenings/anhörigstöd men intresset var för litet. I Hässleholm har återhämtningsdagar för anhöriga efterfrågats, och i Staffanstorp och Örkelljunga fritidsverksamheter. I Vellinge efterfrågas rådgivning och i Åstorp ett aktivitets-/sinnesrum på korttidsverksamheten.

På vilket sätt utbudet är autismanpassat svarade Båstad, Hässleholm, Höganäs, Kävlinge, Lomma och Sjöbo ingen, eller att de inte kände till anpassningen.

God personalkompetens anger Bromölla, Höganäs, Hörby, Malmö, Osby, Simrishamn och Ängelholm att de har. Ystad har riktad kompetens. Höör ger personal grundläggande utbildning kring autism och satsar på tydliggörande metoder samt lågaffektivt bemötande. Svedala anpassar miljön genom tydliggörande pedagogik/bildstöd och avskalad miljö

Övriga kommentarer som lämnats från både politiker och tjänstemän:

att lagstiftning LSS är en sak och kommunernas ”budget i balans” en annan.

att det finns stora behov av återhämtning både hos personerna med autism och deras anhöriga. ”De är ofta helt slutkörda, på gränsen tillsammanbrott.”

att återhämtning och autism är en angelägen fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *