Svar från Barn- och ungdoms-(BoU) och Vuxenhabiliteringar

Frågorna har besvarats av kuratorer inom BoU samt samordnare för fritidskonsulenter i Region Skåne.

1. Vilka möjligheter till återhämtning/semester/vila riktad till personer med autism och/eller deras anhöriga informerar du brukarna om?

Barn och ungdom. Informerar om att ansöka insatser via LSS; avlösning, korttidstillsyn, och korttidsvistelse även i form av läger.

För vuxna är insatserna begränsade. Det finns möjlighet till avlastning, korttidsboende och åka på Kasper kollo-läger samt sommarkurser på Folkhögskolor. Utbudet är litet och det är olika svårt att få igenom det i olika kommuner.

Rekommenderar också att kontakta olika intresseorganisationer för att ta del av sammankomster och föreläsningar, framförallt anhöriga.

Tipsar om att söka pengar till resor via fonder, om man har tilläggsdiagnoser som t ex utvecklingsstörning är det inte lika svårt som om man söker enbart autism.

2. Vilka möjligheter till återhämtning/semester/vila riktad till personer med autism och/eller deras anhöriga känner du till?

Autism- och Aspergerförbundets familjeläger på sommaren. Det förekommer att kommuner har sommarläger för ungdomar antingen i egen regi eller via Kasper kollo. De är få men vissa föreningar har läger där en del deltagare har funktionsnedsättning, t ex scouterna och några konfirmationsläger och 4H. Det finns även avlastningsboende.

3. På vilket sätt är utbudet autismanpassat?

Väldigt olika och oklart men grunden ska vara att det finns kunskap och att verksamheten är anpassad t ex med tydlig struktur på aktiviteter, mindre grupper, extra stöd i fler vuxna eller mentorer, tydliga scheman, hålla överenskommelser, planera i förväg, möjlighet till vara själv, sträva efter att vara samma grupp som åker iväg vid olika tillfällen. Man ska kunna ha behov utan att vara annorlunda.

4. Vilken efterfråga finns?

Det är blandat och ser olika ut i olika delar av Skåne.

Efterfrågan av semester, antingen i form av att kunna åka iväg med andra som har speciella behov, eller kunna åka till ställen som inte är överstimulerande, är stor.

Man önskar åka till ställen man inte blir uttittad om någon får panik/utbrott/blir överförtjust över något, man vill kunna smälta in och slippa oroa sig för händelser.

Man önskar ställen där hela familjen kan åka tillsammans och att det finns anpassade aktiviteter för både syskon, föräldrar och personer med autism som man kan göra var och en men också tillsammans.

Personer med högfungerande autism önskar ställen att åka till där det finns planerade aktiviteter valbara att vara med på, med lite egentid, och buffé så man kan äta den mat man vill. Oro för mat, för mycket sinnesintryck och för andra människors behov av att småprata gör att man stannar hemma.

5. Vilken möjlighet till återhämtning för gruppen borde/kan Region Skåne erbjuda?

Det erbjuds: ACT (Acceptance and commitment therapy) där föräldrar lär sig strategier att hantera stress. Nu utbildas personal i en version av som speciellt vänder sig till föräldrar som har barn med autism (Navigator ACT)

Yoga för barn/ungdomar med autism.

Kartlägger intressen, hitta och starta upp fritidsaktiviteter i kommun och föreningar för barn/ungdomar som är anpassade utifrån deras behov.

Samtal och strategier för att hantera stress i vardagen ges i enskilda kontakter och i grupp med både ungdomar/vuxna med autism och föräldrar.

Utbildning/kunskap om autism kan leda till mindre stress och överkrav och erbjuds personer med egen diagnos, och anhöriga.

Samtalsgrupper både för personer med autism och anhöriga där man utbyter erfarenheter och ger varandra tips på hur man t ex kan hantera en semesterresa, hittar de små andningshålen och gör saker för sin egen skull.

Övriga kommentarer:

Behovet av återhämtning är stort för många familjer. Anhöriga har behov av att kunna resa bort utan att ha med sin familjemedlem med autism, men man känner sig inte säker med att lämna hen hemma.

Familjer vill kunna resa tillsammans till ett ställe där man inte sticker ut, utan tillhör det ”normala”.

Familjer är inte ute efter de långa avlastningar, utan vill ha möjlighet till regelbundna kortare avlastningar för att få egentid och/eller kunna göra saker med resten av familjen.

Personer med autism vill kunna göra saker utifrån sina behov, sina preferenser och begränsningar, samtidigt som man passar in och känner sig energirikare efteråt. Oftast är det tvärt om. Att delta blir en otrevlig uppoffring som slukar energin.

Oron hos många anhöriga är att om barnet med autism flyttar hemifrån kommer de sitta ensamma. Föräldrar glömmer tänka på sig själv också, och man har bara 100% energi. Kommuner borde oftare rekommendera lösningar som t ex ett boende fem dagar i veckan och vara hemma med familjen över helgen. Det kan ge avlastning både för anhöriga och personen med autism.

Kommuner borde oftare bevilja kontaktperson även till brukare som bor i boende, så att de kan komma ut och göra saker utan personalen i boendet eller sin familj. Det avlastar anhöriga både tidsmässigt och samvetsmässigt, och det ger personer med autism möjlighet att göra egna aktiviteter. Det ger energi.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *