Trots tystnad händer det mycket

Det har varit tyst från oss på sociala medier, men det har hänt en hel del med Antons Hus.

Under maj var det Antons Hus första föreningsstämma och styrelsen valdes om.

Lotta Lagerholm, ordförande, Helena Magnusson, vice ordförande och Josef Hjertzell kassör. Ingrid Runesson är revisor och Margareta Nordahl vice revisor. Vi är fortfarande i uppstart, men har tack vare mångas generositet kommit en bit på väg.

Tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne kommer vi att genomföra ett två-årigt projekt ”Återhämtning och hälsa – för personer med autism och deras anhöriga. Region Skåne har gett bifall för första året så vi är i full gång. 

Projektet är uppdelat i tre delar:

  • Skaffa ökad kunskap om vad som behövs för att personer med autism ska få möjlighet till återhämtning.
  • Kartlägga vad som i dagsläget erbjuds i Skåne.
  • Sprida kunskap om vilken hälsoeffekt återhämtning har utifrån autismperspektiv.

För tillfället håller vi på att skapa ett kontaktnät med ansvariga för rekreation och fritid för personer med autism och deras anhöriga i Skånes 33 kommuner. Vi sätter också ihop ett frågeformulär om vad som erbjudits/erbjuds och hur responsen varit.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras bland annat här.

Under slutet av andra året av projektet dvs våren 2020 kommer vi arrangera en konferens om hur återhämtning påverkar både psykisk- och kroppslig- hälsa utifrån ett autismperspektiv. Reservera Världsautismdagen 2 april 2020.

Dessutom har vi skickat in vår ansökan till Allmänna Arvsfonden om att ta fram en modell hur man arbetar med autistiska personer som har flera tilläggsdiagnoser, som begränsad kommunikation och intellektuell funktionshinder. Modellens syfte är att ta tillvara allas potential och ge möjligheter för autistiska personer att bidra med sina unika kunskaper. Det är viktigt att både vara behövd och känna sig behövd. Det är meningen att personer som arbetar med Antons Hus ska utgå från denna modell. 

Håll alla tummar och tår att Allmänna Arvsfonden är välvilliga till vår ansökan. Förhoppningsvis får vi besked i årskiftet 2018/2019.

Läs mer om tankarna kring Anton Hus: http://www.antonshus.se/prototyp/ 

/Lotta Lagerholm

Fortsätt läsa ”Trots tystnad händer det mycket”

Att sjunga tacksamhetens lov i ett grådaskigt januari

Tack! Tusen tack alla som bidragit med en slant till Antons hus! Vi har en bra bit kvar men är oändligt tacksamma för varje litet steg på vägen. Inte i första hand för pengarna (även om dom såklart är jätteviktiga) utan för att ni förhoppningsvis delar vår vision. Tror på vår idé!

Idén är egentligen enkel: Alla har rätt till ro och återhämtning, utifrån sina förutsättningar. Vi tror att vi vet hur vi ska kunna erbjuda det till personer med autism och deras familjer.

Vi tror dessutom att vi i samma process kan erbjuda meningsfulla dagar och utvecklande arbetsuppgifter till arbetstagarna på den dagliga verksamheten som vi föreställer oss ska driva stora delar av semesterhuset. Arbetsuppgifter helt anpassade till deras individuella möjligheter.

Vill du veta mer om projektet tycker jag att du ska läsa vår prototyp på hemsidan, där vi efter bästa förmåga försöker beskriva hur vi föreställer oss att det kan se ut. Vad vi strävar mot.

När jag ändå håller på att sprida tacksamhet omkring mig så tack alla människor som arbetar med att hjälpa personer med autism att möta livet. Tack alla föräldrar som aldrig ger upp hoppet om att era barn ska kunna leva ett så fullödigt liv som möjligt utifrån sina villkor. Tack alla läkare, assistenter, psykologer, handläggare, pedagoger, boendestödjare, logopeder, psykiatriker, syskon och alla andra som utgör nätverken kring personer med autism för allt ni gör för att ge möjlighet till mesta möjliga liv för barn, unga och vuxna som är beroende av ert stöd. Tack!

Med peppiga hälsningar

//Josef Hjertzell – Styrelseledamot i Antons hus

Rätt till ro!

– Det där med autism. Jag vet inte, men det har liksom blivit mode i att sätta den diagnosen.

Det är något jag får höra allt för ofta och som gör mig ledsen. Naturligtvis förekommer det att personer blir feldiagnostiserade. Men det är inte speciellt vanligt och förekommer sannolikt oavsett vilken diagnos som ska ställas. När det gäller autism är det mest allvarliga när en person som har autism inte får diagnos och därmed det stöd, anpassning och förståelse som behövs för att klara av att hantera sitt liv.

Man måste veta vad diagnosen autism innebär för att kunna hitta rätt strategier och stöd. Att leva med autism är mycket stressande, både om man har diagnosen själv eller lever i ett nära förhållande med någon som har.

Man kan förenklat uttrycka det som att ”mycket som är självklart och som de flesta inte skänker en tanke, är svårt för en person med autism”.

Att ha rast, semester eller lov är för många personer med autism den mest stressande tiden.

Nu är det snart jul och de flesta tycker det ska bli härligt med ett avbrott från vardagen, att få extra ledigt. För oss, ”autism-familjer” är det precis tvärtom. Vardagen med invanda rutiner bryts. Juldekorationer ställs inte på samma plats som förra året, människor man inte brukar träffa ska träffas, man förväntas bli glad för saker som packas in i paket och som man inte vet vad det är. Det är svårt att förstå sammanhang och varför olika saker sker. Lukter och mat är annorlunda mot

vad det brukar vara. Personen med autism blir extra stressad och ängslig. Vi runt omkring försöker vara steget före, förutse vad som kan upplevas som svårt. Förbereda, genom att berätta vad som sannolikt kommer att hända, förklara för släktingar och vänner, som inte förstår varför vi agerar som vi gör.

Här är en länk till en film ”Paul fyller fem år” från webb-utbildningen ”Digital utbildning för föräldrar till barn med autism” som ger ett exempel på hur ett kalas kan förberedas och gå till.

Det är av erfarenhet av detta som vi i Antons Hus vill förverkliga vår dröm – ett rekreationshus #Antons Hus – som ska kunna ge personer som normalt inte har tillgång till vila och stressfrihet möjlighet att bli inkluderade i avkopplingens sköna konst. Vi vill ge personer med autism och deras anhöriga rätt till ro!

Därför startar skylt-kampanjen #Antons Hus. Huset finns inte ännu. Pengarna vi samlar in ska användas till att skaffa ett Antons Hus.

Jag har en stark tro att vi är många som ser behovet och vill bli #återhämtningsaktivister genom att sprida kampanjen och Swisha 10 kr – 100 kr eller 1000 kr till 1234 727 103

(Har du inte Swish så finns Bankgiro 618-1408)

Du kan naturligtvis bidra med vad du kan och har lust till. Behovet är stort. Antons Hus kommer att hjälpa många personer som annars aldrig har någon möjlighet till återhämtning. Jag är starkt övertygad om att vi tillsammans … alla bäckar små … kommer kunna få ihop tillräckligt så att vi kan köpa ett hus och anpassa det både med praktisk autismkunskap och med sinnesanpassningar, så att även personer med autism får sin rätt till ro.

Vi som är initiativtagare till Antons hus har alla gedigen autismkunskap och från olika perspektiv, som egen diagnos, förälder, pedagogisk, medicinsk och vetenskaplig. Vi vet också att det krävs mycket olika kunskap och erfarenhet så förutom våra egna så har vi många otroligt duktiga rådgivare som hjälper till att säkerställa att Antons Hus blir vad vi drömmer om.

Vad vi saknar är medel – där hoppas jag på din hjälp.

Vill du veta mer om autism så kommer lite tips på gratis webb-utbildningar och bra hemsidor:

autism.se

autismforum.se

1177.se/autism

e-autism.se (utbildning)

http://www.skane.se/habilitering (klicka på fliken ”Utbildning” och Digital utbildning för föräldrar till barn med autism)

 

Hälsningar

//Lotta – Styrelseordförande i Antons Hus