Om oss

Vi som ligger bakom Antons Hus har alla mångårig erfarenhet av personer med autism och de speciella krav som de ställer på oss som runt omkring. Vi ser ett stort behov av återhämtning och väldigt få möjligheter att få det. Det måste vi såklart ändra på!

Styrelsen för Antons Hus består av:

 Lotta Lagerholm: Med många års erfarenhet av att arbeta hos Autism och Aspergerföreningen Skåne och innan dess engagerad i National Autism Association of North Texas i USA, har Lotta samlat på sig erfarenhet som täcker hela autismspektrat med olika hjälpbehov, olika åldrar, föräldrar, anhöriga, partners och yrkesverksamma.
I Arvsfondsprojektet ”Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism” var hon med i både styr- och projektgruppen.
Hon är utbildad informatör/kommunikatör och har erfarenhet av hur man arbetar med sensory processing disorder (SPD) och sensory integration (SI) i USA. Lotta föreläser, via sitt företag Tre L kunskap, om hur man bemöter och förstår personer med autism, samt hur man med hjälp av sina sinnen kan undvika att bli dränerad på energi, men också använda sinnen som pedagogiska verktyg.

Josef Hjertzell har arbetat i många år nära personer med autism och andra funktionsnedsättningar, en hel del i boendemiljö och vardag men också sju år som autismpedagog i särskolans och gymnasiesärskolans värld. Där har han utformat och genomfört den dagliga pedagogiken för ungdomar med autism inom ramen för träningsskolan, Anton är en av dessa ungdomar. Josef fäster stor vikt vid olika kommunikationsverktyg och har en fast övertygelse om att förståelse för omvärlden utifrån den enskildes förutsättningar är grunden till ett bra liv.

Josef är för närvarande verksam som pedagogisk uppdragschef på ett assistansbolag, där ligger hans fokus på utformande av individuella assistansinsatser, metodutveckling och handledning av personalgrupper.

Helena Magnusson är överläkare och specialist i Barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt Barn- och ungdomspsykiatri och arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Region Skåne.
Hon har i sitt yrke mångårig erfarenhet av att möta barn och ungdomar med autism och arbetat med utredningar men framförallt med behandling av kroppslig och psykisk ohälsa som är vanligt förekommande vid autism.

Helena har särskilt reagerat på hur barnens och ungdomarnas psykiska hälsa påverkas när ordinarie rutiner bryts och hur svårt det är för familjen att finna en avkopplande semestermiljö.

Antons Hus har en grupp av rådgivare som består av:

Anton Lagerholm går i gymnasiesärskola. Han är en mästare i att lära sin omgivning om autism och bemötande. Anton bidrar med sin erfarenhet av att leva med svår autism, svår språkstörning och ojämn intelligensnivå.
Det är vid ytterst få tillfällen han har möjlighet att få dela med sig av sin kunskap och expertis. Det är inte många människor han kan kommunicera med och bli förstådd av. I arbetet med Antons Hus är han omgiven av personer som förstår honom, vilket gör det möjligt för honom att framföra sina åsikter. Detta och hans erfarenheter är en förutsättning för verksamhetens utveckling och framgång.

Margareta Nordahl är god man och socionom som arbetat i över 10 år på Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne, team autism. Margareta arbetar med ångest, stress och depression i samtal med KBT inriktning.

Mona Holmqvist är anhörig till person med autism och forskare i pedagogik, specialpedagogik och ämnesdidaktik, samt professor i utbildningsvetenskap vid Malmö Universitet. Hon var tidigare styrelseledamot i Autism och Aspergerförbundet och ordförande Autism- och Aspergerföreningen Skåne. Mona har forskat inom autism i drygt 20 år.
”Min forskning handlar om lärandets betingelser och på vilket sätt undervisning kan utformas så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, ska ges de bästa förutsättningar att utveckla sitt kunnande”

Tommy Persson är brukarsamordnare på NSPH Blekinge (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och har 20 års erfarenhet av att arbeta inom LSS korttidsvistelse och boende, med inriktning på autism. Tommy är vice ordförande i Autism- och Aspergerföreningen Blekinge.

Veronica Lindbom, förälder till person med bland annat autism och språkstörning, Silviasyster inom demensvård, tidigare vice ordförande Autism- och Aspergerföreningen Skåne.

Annelie Sylvén Troedsson är jurist och styrelseledamot i riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. (foto från FUB)

Carina Winsa är mamma till barn med Autism och är ordförande i Autism- och Asperger föreningen i Västerbotten sedan många år. Brinner för att barn, ungdomar och föräldrar samt att andra anhöriga ska ha ett så bra liv som alla andra med rätt bemötande och hjälpmedel. Och ser med glädje fram emot Antons Hus! Det behövs ett hus där anhöriga och personer med autism kan finna ro och  en helhet för ett bra välbefinnande.