Antons Hus


En förening med mål att skapa en speciell plats för personer med autism och deras anhöriga.

En plats där man kan återhämta sig och finna ro, en plats där man behövs och har betydelse.

Vinnare av Återhämtningskampen är korad

Grattis Erika! 

Vinsten är en valfrihelg på

Antons Hus/Tallstigen. 

Tack alla som deltagit och tagit sig ann utmaningen att minst 10 minuter om dagen ge sig själv återhämtning.

Vi är alla vinnare genom mer och bättre insikt i återhämtning!

Välkommen till Antons Hus!

Vad är Antons Hus och hur är det tänkt att fungera?

Antons Hus är en ekonomisk förening som bildats med två huvudsakliga syften. Det första är att skapa en meningsfull arbetsplats för personer med autism och stort utanförskap, och det andra är att erbjuda personer med egen diagnos och anhöriga möjlighet att återhämta sig i ett sammanhang som är anpassad för, och förstående inför, de utmaningar en autismdiagnos kan innebära.

Huset kan man hyra en kort period för att få möjlighet till autism- och individanpassad återhämtning och semester. Inför vistelsen tar Antons Hus arbetslag reda på vad som ska anpassas och förbereder huset så att gästerna ska få en bra upplevelse. Gästerna tillbringar sin vistelse själva i huset.

Utöver huset för återhämting har vi också för avsikt att utveckla en modell för hur arbetet med personer med autism kan fungera i en daglig verksamhet, både för arbetstagarna och för arbetsledarna.

Vi på Antons Hus tycker att alla har rätt till ro, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. Vi vet av egna erfarenheter att en av de grupper i samhället som har svårast att finna ro är personer med autism.

Vi skapar en plats där återhämtning står högst på dagordningen. Det är kompetens och förståelse som gör hela skillnaden; som avgör om t ex semestern blir återhämtning eller ännu ett traumatiskt misslyckande. 

Antons Hus har kompetens, erfarenhet och viljan för att kunna skapa ett autism-/individanpassat hus för återhämting. Vår förening är inte avsedd att vara vinstdrivande utan allt eventuellt överskott investeras i verksamheten. Den andra tanken bakom Antons Hus är att erbjuda pedagogiskt genomtänkta, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en daglig verksamhet som ansvarar för driften av återhämtningshuset.

Antons Hus samarbetar bland annat med Föreningen Sinnen och Perception samt Malmö Stad. Det går att hyra Antons Hus med början sommaren 2022. Nu arbetar vi för att alla ska ha möjlighet att finna ro i Antons Hus. Vill du samarbeta och hjälpa oss? Mejla info@antonshus.se

Hurra! Nu har vi äntligen ett hus

Boka Antons Hus/Tallstigen!

Donera till Antons Hus: Swish 1234 727103 - Bankgiro 618-1408