Antons Hus


En förening med mål att skapa en speciell plats för personer med autism och deras anhöriga.

En plats där man kan återhämta sig och finna ro, en plats där man behövs och har betydelse.

Välkommen till Antons Hus!

Vad är Antons Hus och hur är det tänkt att fungera?


Antons Hus är en ekonomisk förening som bildats med två huvudsakliga syften, det första är att skapa en meningsfull arbetsplats för personer med svårare autism, det andra är att erbjuda familjer med barn med autism möjlighet att återhämta sig i ett sammanhang som är anpassad för, och förstående inför, de utmaningar en autismdiagnos kan innebära.


Återhämtningshuset kan man hyra en kort period för att få möjlighet till autism- och individanpassad återhämtning och semester. Inför vistelsen tar Antons Hus arbetslag reda på vad som ska anpassas och förbereder återhämtningshuset så att gästerna ska få en bra upplevelse. Gästerna tillbringar sin vistelse själva i huset.

Utöver återhämtningshuset har vi också för avsikt att utveckla en modell för hur arbetet med personer med autism kan fungera i en daglig verksamhet, både för arbetstagarna och för arbetsledarna.

Vi på Antons Hus tycker att alla har rätt till ro, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. Vi vet av egna erfarenheter att en av de grupper i samhället som har svårast att finna ro är personer med autism.


Vi kämpar för att skapa en plats där återhämtning står högst på dagordningen. Det är kompetens och förståelse som gör hela skillnaden; som avgör om t ex semestern ska bli återhämtning eller ytterligare ett traumatiskt misslyckande. 


Antons Hus har kompetens, erfarenhet och viljan för att kunna skapa ett autism-/individanpassat återhämtnings-hus. Vår förening är inte avsedd att vara vinstdrivande utan allt eventuellt överskott investeras i verksamheten. Den andra tanken bakom Antons Hus är att erbjuda pedagogiskt genomtänkta, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en daglig verksamhet som ansvarar för driften av återhämtningshuset.


Antons Hus samarbetar bland annat med Föreningen Sinnen och Perception samt Malmö Stad. Vi arbetar för att vår första verksamhet ska invigas i Skåne under 2022.

Hurra! Nu har vi äntligen ett hus!

Vi behöver din hjälp att förbereda & göra det mysigt!Nu kan du boka din vistelse i Antons Hus!

Det finns lediga datum