FöreningenAntons Hus

Vi behövs -för att sprida information om hur viktigt både anpassad återhämtning och sinnena är för välmående. Det är användbar kunskap för alla, men speciellt om man har avvikande sinnesupplevelser som vid autism och ADHD. 

Du behövs -för är du med blir vi fler som kan samla, utveckla och sprida kunskapen. Vi blir fler som kan ställa konstruktiva frågor, dela med oss av erfarenhet och stötta varandra.

Tillsammans kan vi -bli lyssnade på och ta plats i kommunala och regionala sammanhang som berör frågor vi anser viktiga.

Som medlem får du - glädjen och tillfredställelsen av att vara med i en förening som arbetar för att förbättra tillvaron genom individuellt anpassad återhämtning och sprida kunskap kring sinnen och perception.

Du har som medlemsförmån möjlighet att återhämta dig i Antons Hus/Tallstigen och ta del av olika sinnesstrategier och en underbar sinnesträdgård. 

Du får en gång i månaden medlemsbladet "Sinnen och perception". Där du får användbara tips och idéer.

Som besökare på hemsidan- kan du få mer vetskap om vad vi menar med sinnen och perception och individanpassad återhämtning.

Foto: Ester Siraky

Bli medlem i

Föreningen Antons Hus

Fyll i formuläret!

Det kostar 100 kr kalenderår/person.

Du kan Swisha medlemsavgiften till 1230 655 332 eller betala 

till Plusgiro 185 59 62-5.

Skriv ditt namn, så att betalningen kommer rätt.

Du får en bekräftelse via mejl på ditt medlemskap. Uppstår problem mejla medlem@antonshus.se 

Dina lämnade personuppgifter kommer aldrig, utan din tillåtelse, lämnas till annan part, utan endast finnas med i Föreningen Antons Hus medlemsregister, som handhas av föreningens styrelse.

 
 
 
 
 
 
 

Utöver "huset för återhämting" har vi också för avsikt att utveckla en modell, för både deltagare och arbetstagare/ledare i en daglig verksamhet.

Vi är inte där ännu, MEN vi vill kunna erbjuda pedagogiskt genomtänkta, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en daglig verksamhet, som ansvarar för driften av "huset för återhämtning".

Antons Hus/Tallstigen är ett hus man kan hyra en kort period. Inför vistelsen tar Antons Hus arbetslag reda på vad som ska anpassas och förbereder huset så att gästerna får en bra upplevelse. Gästerna tillbringar sin vistelse själva i huset.

Det är framförallt anpassningar till NPF-diagnoser (autism) som erbjuds.

Vi på Antons Hus tycker att alla har rätt till ro, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. Vi vet av egna erfarenheter att en av de grupper i samhället som har svårast att finna ro är personer med autism och deras anhöriga, och att det gäller både barn och vuxna.

Vår kompetens är inom autism. Vi är unika med vår kunskapsbredd från egen diagnos, föräldraskap, LSS-profession till forskare.

Antons Hus vill:

Erbjuda möjlighet att återhämta sig i ett sammanhang som är anpassat, och har förståelse inför de utmaningar återhämtning kan innebära när man har en funktionsnedsättning. 

Sprida kunskap om sinnen och perception.

Utveckla en meningsfull arbetsplats/daglig verksamhet för personer med stort utanförskap.

Antons Hus samarbetar med Malmö stad. Vi tror på samarbeten.

Kontakta oss om du/ni är intresserade av ett samarbete, lära mer om sinnen/perception eller boka huset.

Idén

Det är kompetens, vilja och förståelse som gör hela skillnaden; som avgör om t ex semestern blir återhämtning eller ännu ett traumatiskt misslyckande. 

Se Carls Film om idén om en lyckad semester. (Klicka på bilden)

Det går att hyra Antons Hus/Tallstigen som ligger i Veberöd, Lunds kommun/Skåne.

BOKA här

Välkomna till Antons hus

Tallstigen, Veberöd/Lunds kommun/Skåne!

Donera till Antons Hus: Swish 1230 655 332 - Postgiro 185 59 62-5